Konkurrentanalys

BuildFlow kontaktade Aurora Studentkonsulter för att analysera priser inom byggvaruhandeln. I arbetet inhämtades prisdata för att kunna göra djupare analyser kring prisbild och trender.

Resultat: Presentation gällande prisläget inom byggvaruhandeln.

BuildFlow är nordens största tjänsteplattform som kopplar samman samtliga aktörer i sälj och inköpsprocessen av byggmaterial. 

 

Konkurrentanalys

The section is not configured correctly